I efterårs- og vintersæsonen får børn
mange infektioner.

Sundhed.dk findes gode vejledninger, hvor man kan læse om sygdommene, smitterisiko mv.

Der er bl.a. gode vejledninger til, hvornår barnet igen må komme i daginstitution/skole.