konsultation med rådgivning og vaccination 400,00 kr.
Efterfølgende vaccination 200,00 kr.
Vaccination Antal og periode Beskyttelse Pris
Hepatit A (Voksen) 350 kr.
Hepatit A (Barn) 285 kr.
Hepatitis B** voksen ( Engerix) 3 ( 0+ 1+ 6 mdr.) min. 25 år 320 kr.
Hepatitis B** ( Engerix, 1-15-årige) 3 ( 0+ 1+ 6 mdr.) min. 25 år 250 kr.
Hepatitis A+B** Voksen (Twinrix) 3 ( 0+ 1+ 6 mdr.) min. 25 år 570 kr.
Hepatitis A+B** Barn (Twinrix) 3 ( 0+ 1+ 6 mdr.) min. 25 år 385 kr.
Stivkrampe/difteri 1 10 år 250 kr.
Japanske encephalit (Ixario): 2 (0+ 1 mdr.) 930 kr.
Salmonella typhi/ tyfus** ( Vivotif) 3 (dag 1, 3 og 5) Recepthonorar***
Kolera** ( Dukoral) 2-3 Ca. 6 md. 410 kr.
Polio* **** (Imovax) 3 Livslang 250 kr.
Rabies ** ( Rabies-Imovax) 3 (dag 0, 7 og 12) 1 år 250 kr.
Rabies** booster ( Rabies- Imovax) 1 ( 12 mdr efter 1. vacc.række) 5 år 250 kr.
Rabies (Verorab) 570 kr.
Rabies (Rabipur) 650 kr.
Meningococc (Nimenix) 560 kr.
Meningococc (Menveo) 560 kr.
Tyfusvaccine 260 kr.
Gul feberen (Stamaril) 325 kr.
Diiphteri+Tetanus 130 kr.

tuberkulose-vaccinationer udføres ikke på klinikken

* Kræver fremmøde på selve dagen. Lægen kan IKKE attestere/ dokumentere evt. sygdom, hvis patienten ikke er lægeligt vurderet.
** Kræver receptudstedelse, vaccinen afhentes på apotek inden
*** Receptudstedelse på vaccine, som ikke sker i forbindelse med vaccinationsrådgivning og/ eller vaccination: kr. 150,-
**** Kun indiceret til personer, der ikke har gennemført det danske vaccinationsprogram.

Vi kan i øvrigt anbefale at du selv søger på Statens Seruminstituts rejserådgivning