Privat sundhedsforsikring

Hvis du har en privat sundhedsforsikring,
tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.

Der er 2 situationer, som vi handler efter.

1. Den ene situation er i forbindelse med et aktuelt forløb, hvor du allerede har været i lægehuset til konkret lægelig vurdering, og hvor du er blevet henvist til videre enten udredning, undersøgelse eller behandling via den offentlige sygesikring. Hvis du herefter ønsker at gøre brug af din private sundhedsforsikring, så kan du få henvisningen med i hånden. Dette uden beregning for hverken dig eller dit forsikringsselskab.

2. Den anden situation er, hvis du henvender dig med et ønske om at gøre brug af din private sundhedsforsikring, uden at der er et forudgående aktuelt forløb, eller at der ikke foreligger en henvisning her fra lægehuset. Selvom forsikringsselskaberne angiver på deres hjemmesider, at der ønskes en henvisning fra egen læge, så er dette langt fra altid påkrævet. Hvis du efter konkret kontakt til dit forsikringsselskab får at vide, at de i det konkrete tilfælde vil have en erklæring/udtalelse/attest/henvisning fra egen læge, så skal du bede dit selskab sende en skriftlig anmodning til os. Denne anmodning vil vi så vurdere på og returnere med de ønskede oplysninger og sende til den/de steder, som er angivet på anmodningen. En sådan anmodning betales af dit forsikringsselskab. Det er vigtigt at du sikrer dig, at det er dit selskab og ikke dig, der skal betale honoraret for denne anmodning – her skal du holde på din ret.

OBS: Lægen kan godt anerkende ønsket om en service og skrive en henvisning, hvor man sikrer en hurtig vurdering eller behandling, selvom der ikke er grundlag for henvisning via den offentlige sygesikring, eller henvise til tilbud, som ikke dækkes af den offentlige sygesikring. Du skal dog være opmærksom på, at lægen kun kan henvise til en service, hvis den pågældende service ikke strider imod lægefaglig fornuft. Vi kan ikke anbefale en service, der risikerer at forværre din situation, som kan være forbundet med uhensigtsmæssige bivirkninger, eller hvis vi ikke mener, at fagligheden bag servicen er tydeligt oplyst eller troværdig.

Hvis lægen ikke kan anerkende en service, som
du ellers har ønske om gennem din forsikring, må vi henvise til, at det er en
sag mellem dig og din forsikring. Vi foreslår, at du taler med dit
forsikringsselskabs læge om sagen, så du kan få den ydelse, som du mener, du
har krav på som privat betalende forsikringskunde.

Lægeforeningen og brancheforeningen
Forsikring & Pension har indgået aftale om ovenstående fremgangsmåde
og er forpligtet til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der
skulle opstå uenighed, så henvis til denne hjemmeside eller bed
forsikringsselskabets læge ringe til os.