Vedrørende udskrivelse af
medicinsk cannabis:

Det er hos Læge Henrik Vissinger IKKE muligt
at få udskrevet medicinsk cannabis, ej heller få fornyet medicin udskrevet af
anden læge.

Medicinsk cannabis er et ikke-godkendt lægemiddel.
Der eksisterer derfor ikke den omfattende information og dokumentation, der
ellers er påkrævet ved godkendte lægemidler.

Vores holdning til udskrivelse af medicinsk
cannabis er i tråd med de praktiserende lægers videnskabelige selskab, Dansk
Selskab for Almen Medicin (DSAM).

Læs mere på nedenstående
link:

http://www.dsam.dk/flx/dsam_mener/blog/cannabis_som_medicin_information_til_patienterne/