For danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen, der er dog en del attester, vaccinationer m.v., som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser. Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser, som patienter selv betaler. Vi gør opmærksom på, at klinikken ikke længere modtager kreditkort, men udelukkende kontant betaling (der befinder sig en hæveautomat lige til højre for indgangspartiet på Østervold).

Ved fremsendelse af attest og eller bilag tillægges udgiften til porto.

Ydelse Pris
Konsultation, sygesikringsgruppe 2 200 kr.
Motorattest/ generhvervelse af kørekort (husk gyldigt pasfoto) 625 kr.
Dykkerattest 750 kr.
Attest ved afbestilling af rejse 625 kr.
Mulighedserklæring 500 kr.
Lægeudtalelse/brev vedr. patient 625 kr.
Udskrift / kopi af journal, pr. side ( dog max. kr. 200,-) 10 kr.
Ansøgning om handicapparkeringskort 250 kr.
Varighedserklæring til arb.giver ( “sygemelding”) 500 kr.
Eksamensfravær, lægelig attestation* 625 kr.
Værgemålsattest. Ved fremmøde. Inkl.moms 1000 kr.
Værgemålsattest. Ved hjemmebesøg. Inkl.moms 1500 kr.
Medicinliste dansk/ engelsk til brug ved ex. rejse 625 kr.
Ansøgning om enkelttilskud til lægemiddel  625 kr.
Attester uden aftalt pris honoreres efter tidsforbrug. Per påbegyndt 15 minutter. 625 kr.